Què fem

Promocionem i apliquem la metodologia de Futbol de Carrer a través del treball comunitari conjuntament amb els referents municipals, infants i joves.

Formem mediadors i mediadores en la metodologia de l’esport en valors.

Treballem en xarxa amb associacions, centres d’educació formal i entitats, compartint la metodologia d’esport en valors.

Objectius

- Proporcionar espais educatius i orientadors que promoguin la participació i la convivència
- Proporcionar als professionals de l’àmbit social i educatiu una eina lúdica pedagògica i innovadora que parteix de l’interès dels infants i joves.
- Coresponsabilitzar als infants i joves en activitats de desenvolupament comunitari.
- Proposar eines per facilitar el diàleg pel propi desenvolupament.
- Treballar per un model participatiu i cohesionat on els infants i joves puguin trobar el seu espai en la col·lectivitat.
- Treballar en xarxa amb diferents agents associatius i tècnics d’àmbit local.
- Promoure la participació de nenes, noies i dones.

Metodologia

La metodologia del Futbol de Carrer es basa en algunes regles que no veiem al futbol convencional: els equips no hi ha distinció de sexe, no hi ha arbitres i els partits es divideixen en tres temps. Al primer temps, els equips consensuen les normes del joc, en el segon temps, es juga el partit i, en el tercer temps, els jugadors i jugadores parlen sobre com s’ha desenvolupat el joc. Durant tot el procés, hi ha un mediador que acompanya als participants, facilitant el diàleg, però sense intervenir ni regular el partit.

Infografia_EVAL primera presentacio