Movimento de Fútbol Callejero

Movimiento Fútbol Callejero

Formem part del Movimiento de Fútbol Callejero, una xarxa mundial constituïda per organitzacions socials que, a través de la metodologia de Futbol de
Carrer, comparteixen la missió de construir ciutadania, defensar els drets humans, promoure una societat inclusiva i reconèixer la diversitat cultural.

MOVIMIENTO FUTBOL CALLEJERO